Auzoux Modelo Anatómico

Louis Thomas Jerôme Auzoux

Saint-Aubin-d’Écrosville, 1797 – París 1880

Modelo anatómico desmontable de cabeza.

Papier Maché

45,5 x 28 x 11 cm

Provenance: España, colección particular